Студентска работа во Германија

Посредник24 - Партнер на Студентската конференција 2024 во Охрид

Како компанија која главен акцент става на студентите и креирање можности за истите со цел подобрување на нивниот студентски живот, го разбираме значењето за поддршка на таквите настани. Поради тоа, неодамна учествувавме на Студентската конференција 2024 која беше одржана во Охрид од страна на Универзитетското студентско собрание. Како партнерска компанија, бевме возбудени да се вклучиме во оваа инцијатива и директно да се сретнеме со студентите со цел подобрување на можностите кои ги нудиме.

Конференцијата ни обезбеди платформа за вмрежување и градење на односи и со студентите и со колегите професионалци. Преку панелни дискусии, работилници и неформални разговори, имавме можност за размена на мислења, споделување на најдобри практики и создавање на значајни врски. Овие интеракции не само што го збогатија нашето разбирање за случувањата  и предизвиците, туку и отворија врати за потенцијални соработки и партнерства.

Понатаму од размената на идеи и можностите за вмрежување, нашето учество на студентската конференција беше одредено и за заедничка обврска за остварување на позитивни промени и креирање на нови можности за студентите прилагодени според нивните потреби. Фидбекот кој го добивме од студентите ќе ни служи како водилка со цел креирање на подобри услуги за нив.

Претседателот на Универзитетското студентско собрание, Александар Николовски, за ова случување изјави: „Ова е интердисциплинарен настан наменет за вмрежување на учесниците, подобрување на вештините на студентите, откривање на нови можности, соработки и знаења и разубавување на студентските денови.“

За крај сакаме да се заблагодариме на Универзитетското студентско собрание за можноста да бидеме дел од овој настан. Се надеваме дека во иднина повторно ќе имаме можност да соработуваме бидејќи корисноста од ваквите настани е взаемна!

Authors

Do you want to have a safe trip?

Life is full of uncertainties, but your protection doesn’t have to be. 

  • Customized coverage to fit your unique lifestyle
  • Competitive rates and flexible payment options
  • 24/7 customer support for your convenience

Categories

Share Your Knowledge With Our Readers

Instagram posts

Најдете ја вашата совршена работа и патувајте, создавајте искуства и пријателства кои ќе траат цел живот.

Контакт

Адреса: ул.Фрањо Клуз 7/2-5, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 79 332 862

​E-mail: info@posrednik.mk

POSREDNIK SKOPJE 2024 © Сите права се задржани